ACYCLOVIR VPC 200

Điều trị nhiễm Herpes simplex trên da và màng nhầy. Ngăn ngừa tái phát Herpes simplex ở bệnh nhân có khả năng miễn dịch bình thường. Phòng ngừa nhiễm Herpes simplex ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Điều bệnh thủy đậu và bệnh zona.