An Triệu Cốt Thống Hoàn – Hỗ trợ điều trị đau mỏi khớp

75,000

An Triệu – Cốt Thống Hoàn điều hòa khí huyết, dưỡng can thận. Hỗ trợ giảm các chứng đau lưng mỏi gối, phong thấp, đau tê nhức mỏi do phong, hàn, thấp gây nên.