Atozone – S 8Mg/4Ml – Thuốc Chống Nôn

90,000

Trị nôn & buồn nôn do xạ trị & hoá trị gây độc tế bào.