Azithromycin 200 – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn

90,000

Dùng trong các trường hợp nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm