Azoget 250mg – thuốc điều trị nhiễm khuẩn

70,000

Azithromycin được chỉ định cho các nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm trong: Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, …