Biseptol – Điều Trị Các Bệnh Nhiễm Khuẩn

  • Thành phần:  Sulfamethoxazole 200 mg và Trimethoprim 4 mg
  • Công dụng:  Điều trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với co-trimoxazol