Cao Hồng Sâm KGC Plus – Cường Các Chức Năng Miễn Dịch

4,800,000

  • Thành phần:  Chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi 100% (chất rắn 64%), tỷ lệ kết hợp nguyên liệu sâm củ 75%, nhánh rễ sâm 25%.
  • Công dụng:  Công dụng của hồng sâm giúp tăng cường các chức năng miễn dịch cơ thể. Giúp tuần hoàn máu.