Cefpodoxim 200 HV – thuốc điều trị nhiễm khuẩn

170,000

Cefpodoxim được dùng dưới dạng uống để điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm.