Collagen Pomegranate – Làm Đẹp Da, Chống Lão Hóa Da

  • Thành phần: Collagen 3000mg, Thiamin 8mg, Niacin 20mg, Biotin 2000mcg, Vitamin B5 8mg, Calcium 200mg, Pomegranate Juice Concentrate 40mg, Green Tea Extract 40mg.
  • Công dụng:  Giúp làm đẹp da, chống lão hóa da