Cordaflex 20mg – Thuốc điều trị đau thắt ngực, tăng huyết áp

100,000

Cordaflex Cơn đau thắt ngực, cơn đau thắt ngực ổn định & không ổn định. Các thể tăng HA nguyên phát & thứ phát.