Dịch truyền Natri bicarbonate Kabi 1.4% – 250ml

55,000

Điều trị nhiễm acid chuyển hóa