Diquas – Thuốc nhỏ mắt chữa khô mắt

170,000

Khô mắt kết hợp rối loạn biểu mô kết – giác mạc kèm bất thường nước mắt.