Dung dịch tiêm truyền Ciprofloxacin Polpharma 2Mg/ml

50,000

Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn