Dung dịch vệ sinh mũi Nacofar chai 60ml

18,000

Vệ sinh mũi hằng ngày. Làm giảm nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng.