Floxsafe 400 – Thuốc điều trị nhiễm khuẩn

290,000

Moxifloxacin được chỉ định trong điều trị những nhiễm khuẩn từ nhẹ đến nặng vừa do những vi khuẩn nhạy cảm…