Glucophage XR 1000mg

160,000

Thuốc trị tiểu đường