Hoàng Khiết Thanh – Bổ Phế, Ấm Họng, Giảm Ho

85,000

  • Thành phần:  Cao bán biên liên, Cao re quạt,  Cao bồ công anh, Cao sói rừng
  • Công dụng: Hỗ trợ bổ phế, làm ấm cổ họng, hỗ trợ giảm ho trong các trường hợp: ho gió, ho khan, ho rát cổ họng, ho có đờm, ho do thay đổi thời tiết.