Hỗn dịch tiêm Insulin trị tiểu đường Mixtard 30 hộp 1 lọ 10ml

100,000

Thuốc tiểu đường.