Kary Uni – Thuốc nhỏ mắt

40,000

Đục thủy tinh thể mới phát ở người lớn tuổi.