Kim Lấy Máu Medisure Sterile Lancets

45,000

Dùng để lấy mẫu máu mao mạch