Liposic Eye Gel 10g – Thuốc Nhỏ Mắt

80,000

Ðiều trị triệu chứng khô mắt.