Livergenol 400Mg – Điều trị hỗ trợ các rối loạn khó tiêu

200,000

Được sử dụng trong các rối loạn chức năng gan. Điều trị hỗ trợ các rối loạn khó tiêu.