Meiact fine granules – thuốc điều trị nhiễm khuẩn ở trẻ em

550,000

Điều trị các nhiễm khuẩn sau gây bởi các chủng vi khuẩn nhạy cảm ở Trẻ em:Viêm tai giữa, Viêm xoang