Nano Fucomin Học Viện Quân Y

325,000

Giúp hỗ trợ chống gốc tự do.

Tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng của người sử dụng.

Hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị “U Bướu”.