Nước muối Natri Clorid 0.9% F.T Pharma chai 500ml

11,000

Rửa vết thương hở và kín. Súc miệng để vệ sinh răng miệng, họng mỗi ngày.