Pricefil 500mg – thuốc điều trị nhiễm khuẩn

450,000

Điều trị nhiễm trùng nhẹ tới trung bình do các chủng vi khuẩn gây ra như liệt kê dưới đây: Đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới, da và cấu trúc