Rutimi Nanc – Giảm Các Triệu Chứng Mẩn Ngứa, Rôm Sẩy

  • Thành Phần :   Rutin, Cao khô hạt dẻ ngựa, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin C, Vitamin PP
  • Công Dụng :    Giúp giảm các triệu chứng nhiệt miệng lưỡi , mẩn gứa , rôm sẩy do nóng trong. Giúp làm tăng sức bền thành mạch