Sâm Nhung Bổ Thận TM – Tăng Cường Sinh Lực

98,000

  • Thành phần:  Cẩu tích: 500mg, Thục địa: 400mg, Bạch linh: 400mg, Ba kích: 300mg, Câu kỷ tử: 300mg, Đỗ trọng: 300mg, Nhục thung dung: 250mg, Thỏ ty tử: 200mg, Liên nhục
  • Công dụng:    Giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực và hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý, giảm biểu hiện do thận hư.