AgedCare Formula – Dành Cho Người Trên 40 Tuổi

590,000

  • Thành phần: Energy, protein, fat, total, saturated, carbohydrate, lactose, DHA, Dietary Fibre(FOS), Vitamin A, D, B2, B6, B12, C, Folic acid, Choline, phosphorus, potassium, magnesium, calcium, iron, zin C, sodium, lactoferin.
  • Công dụng:  Công thức hoàn hảo, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể