Thuốc Baraclude điều trị viêm gan B

Được dùng trong hỗ trợ điều trị cho người gặp tình trạng nhiễm virus viêm gan B.