Thuốc Degas 8Mg – Trị nôn do xạ trị

100,000

Trị nôn & buồn nôn do xạ trị & hoá trị gây độc tế bào.