Thuốc Ercéfuryl 200 mg điều trị tiêu chảy cấp tính

70,000

Tiêu chảy cấp do vi khuẩn ở người lớn và trẻ em trên 6 tuổi.