Thuốc Fosmicin – S – Điều Trị Viêm Tai Giữa

130,000

 Điều trị viêm tai giữa, viêm tai ngoài