Medrol 4mg – Viên Uống Hỗ Trợ Kháng Viêm

45,000

  • Thành phần:  Methylprednisolone 4mg
  • Công dụng:  Viên Uống Hỗ Trợ Kháng Viêm