Thuốc mỡ Sovalimus 0.03%

Thuốc mỡ Sovalimus 0.03% được chỉ định cho điều trị ngắn hạn và dài hạn chàm thể tạng ở người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên.