Thuốc ngăn ngừa đột quỵ Plavix 75mg

370,000

Đề phòng việc thành lập cục máu đông (huyết khối do xơ vữa động mạch).