Thuốc nhỏ mắt Alegysal 0,1% 5ml -Trị viêm kết mạc dị ứng

80,000

Viêm kết mạc dị ứng, viêm kết mạc mùa xuân.