Thuốc nhỏ mắt Dex-Tobrin – Điều trị nhiễm khuẩn nông ở mắt

65,000

Điều trị nhiễm khuẩn nông ở mắt