Thuốc Nhỏ Mắt Dicortineff

65,000

Trong khoa mắt: bệnh viêm nhãn cầu, viêm màng bồ đào, viêm kết mạc và viêm mí mắt. Trong khoa tai: viêm tai ngoài và viêm tai giữa.