Thuốc nhỏ mắt Draopha 5Ml – Điều trị viêm kết mạc, viêm giác mạc

70,000

Điều trị viêm kết mạc, viêm giác mạc do vi khuẩn