Thuốc nhỏ mắt Fumeron 5Ml

65,000

Điều trị viêm kết mạc nhãn cầu và kết mạc mi, viêm giác mạc, viêm mống mắt, viêm màng bồ đào