Thuốc Nhỏ Mắt Sanlein 0.1% 5ml

70,000

Do các tác dụng như trên, thuốc nhỏ mắt Sanlein 0.1 % 5 ml được chỉ định trong các trường hợp sau: Rối loạn biểu mô giác/ kết mạc do nguyên nhân bên trong : hội chứng Sjogren, Stevens-Johnson.