Thuốc Nhỏ Mắt Systane Ultra Alcon 5Ml

80,000

Để làm giảm tạm thời các chứng rát và kích ứng do khô mắt.