Thuốc nhỏ tai Otifar chai 8ml

5,000

Nhiễm khuẩn do viêm tai ngoài: Viêm tai giữa cấp xung huyết.