Thuốc nhỏ tai trị nấm Cồn Boric 3% F.T chai 10ml

9,000

Phòng viêm tai.