Thuốc Thekatadexan – Nhỏ mắt

25,000

Điều trị nhiễm khuẩn mắt