Thuốc tiêm Promelain 1G – Điều trị suy giảm chức năng nhận thức

60,000