Fosmicin-S For Otic Solvent – Thuốc Điều Trị Viêm Tai

113,000

  • Thành phần:  Fosfomycin sodium 300mg. Tá dược: anhydrous citric acid
  • Công dụng:  Vi khuẩn nhạy cảm với Fosfomycin: Staphylococcus sp.Proteus sp., và Pseudomonas aeruginosa.