Vagiease – Viên Đặt Phụ Khoa Trị Nhiễm Khuẩn

100,000

  • Thành phần:  Miconazole nitrate, Neomycin sulfate, Tinidazole
  • Công dụng:   Vagiease điều tri nhiễm khuẩn âm đao,viêm nhiễm âm đạo