Thuốc Zibut 500 – Điều trị nhiễm khuẩn Thuốc Zibut 500 – Điều trị nhiễm khuẩn

Ðiều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, đường hô hấp dưới, nhiễm khuẩn niệu-sinh dục, nhiễm khuẩn da mô mềm…